Bruce Gagnon, USA, samordnare för Global Network Against Nuclear Power and Weapons in Space på talarturné i Sverige, Danmark och Norge 20-27 september 2008.

Svenska Fredskommittén genomförde sitt projekt - en talarturné för Bruce Gagnon i Sverige, Danmark och Norge - under tiden 19-29 september 2008. Projektet finansierades med bidrag från Folke Bernadotte-Akademien. SFK samarbetade för ändamålet med European Peace Action Forum under det Europeiska Socialforumet i Malmö, Kvinnor för fred i Kiruna och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet i Danmark och Norge.

”…Kiruna är också platsen för Esrange, rymdporten för raketuppskjutning och satellitnavigering som är knuten till European Space Agency (ESA). Här talade jag med stort nöje till 60 studenter och 15 kommuninvånare på ett kvällsmöte. Studenterna läser på ”Rymdgymnasiet” och rekryteras från hela Sverige till det mycket konkurrenspräglade programmet som kan ses som lärlingsutbildning för rymdindustrin. Jag blev förvånad över det positiva och uppmärksamma mottagandet de beredde mig. Efteråt talade flera av studenterna med Agneta och mig om den chock de upplevt när de hörde om planerna för att skicka kärnkraft och vapen till rymden. Skolans rektor inbjöd mig att komma tillbaka en längre tid ”för att arbeta med eleverna”. Jag var begeistrad över erbjudandet men funderade också hur det skulle gå till att komma iväg på en returresa. Det var ett av mina mest spännande framträdanden under mina 25 år med rymdfrågor. Jag kommer inte att kunna glömma de uppspärrade ögonen i publiken. De berörde mig djupt och jag är övertygad om att det har kommit ut något gott från denna kväll.”

Läs hela Bruce Gagnons Trip Report - Scandinavia.

 

Läs Nadjas rapport från Global Networks årsmöte 2007 sist på sidan!

Militariseringen av rymden

Förberedelser för att militarisera rymden är redan i full gång och kommer att leda till en ny kapprustning om de inte hejdas. Ronald Reagens idé om ett ”Stjärnornas krig” har plockats upp ur malpåsen igen och planerna på ett missilförsvar strider mot viktiga internationella nedrustningsavtal. Svenska Fredskommittén kräver att rymden enbart används för civila ändamål och att vapen aldrig kommer att utplaceras där.

”Lämna himlen i fred”

Filmen ”Lämna himlen i fred” har originaltiteln ”Keep Space for Peace” och handlar om USA:s upprustning av rymden. Filmen ”Lämna himlen i fred” skapades av The Global Network Against Nuclear Power and Weapons in Space. Organisationen bildades 1992 I USA och har sedan dess fått nya medlemsorganisationer världen over. Varje år i oktober anordnar nätverkets olika medlemmar en internationell protestvecka mot upprustningen i rymden.

Svenska Fredskommittén visar och säljer filmen ”Lämna himlen i fred” i Sverige.

Eftersom vi har översatt filmen till svenska har vi haft en del omkostnader. Därför kostar filmen 150 kronor vid köp. Nätverket gjorde 2005 en uppföljning av filmen, med titeln ”Hypocrisy” (Hyckleri). Den filmen finns enbart med engelskt tal.

För beställning av filmerna kontakta Svenska Fredskommittén i Göteborg. Telefon 031-14 64 57. E-post: svenska.fredskommitten@goteborg.mail.telia.com

"Come together RIGHT NOW"

En av Global Networks förgrundsgestalter, Bruce K. Gagnon, gav 2005 ut boken ”Come together RIGHT NOW”- Organizing Stories from a Fading Empire. Där skildrar han sitt opinionsarbete mot militariseringen av rymden. Boken har fått uppskattande omdömen av bland andra Daniel Ellsberg och Helen Caldicott. Boken säljs av Svenska Fredskommittén. Pris 100 kr.

Rapport från Global Networks årsmöte

Europeiska unionens roll i militariseringen av rymden.

Detta år hölls mötet i Tyskland i en stad som heter Darmstadt som är beläget ca en halvtimme ifrån Frankfurt. Jag fick äran att få delta för Fredskommitténs räkning. Mötet pågick i dagarna två och varje dag inleddes med en manifestation. Temat för hela mötet var Europeiska unionens roll i militariseringen av rymden.

På fredagen stod vi utanför ESOC, European Space Operation Center, där man planerar och genomför satellitoperationer för den europeiska rymdforskningen. Det ska även påpekas att det inte är lätt att vara fredsaktivist när det är kallt och det regnar. Stämningen lättades dock upp av musik och talare som berättade om upprustningen i rymden, ja, även musiken berättade om detta, man kan säga att det var USA:s svar på proggmusik. Efter detta fortsatte mötet med kortare inledande seminarier på olika teman. Alla presentationer var ca 30 min. Detta lade grunden till eftermiddagens workshops. Presentationerna rörde allt ifrån USA:s upprustning, upprustning i rymden inom Nato, Europa och Tyskland. Alla dessa intressanta föredrag avlöstes av lunch och sedan var det dags för workshops. Det var fyra stycken men jag valde att delta i diskussionen om upprustningen i rymden och vad man praktiskt kan göra. Dessa två teman var mycket intressanta. Här fick jag reda på vad mycket som händer världen över och att människor hela tiden håller på och arbetar med dessa frågor.

Lördagen började som fredagen med en manifestation men på en annan plats, denna gång stod vi utanför den europeiska organisationen för utveckling av metrologiska satelliter (EUMETSAT) som ger ut information om väder- och klimatförändringar. Detta satellitsystem är en del av Echelon, övervakningssystem för avlyssning för USA:s räkning. Här fick jag för första gången se dessa golfbollar som det talas om i dessa sammanhang. Även denna dag hade vi vädergudarna emot oss då det regnade, men vi gav oss inte utan stod utanför basen med banderoller och lyssnade på talare.

Efter detta åkte vi tillbaka till möteslokalen där mötet fortsatte och man lade upp verksamheten inför nästa år. Bland annat beslutades att man skulle försöka att jobba närmare med forskare inom området och att man skulle fortsätta det utåtriktade arbetet. Man beslutade även att detta års Keep Space for Peace- vecka kommer att vara längre än en vecka pga två händelser. Den första är uppskjutningen av Sputnik den 4 oktober 1972 och förnyelsen av ABM- avtalet. Så datumen är 4 till 14 oktober. Nästa årsmötet kommer att hållas i Nebraska, USA..

Man kan tycka att det kanske inte är så märkvärdigt att få åka på ett fredsmöte, men det var det. Att få träffa dessa människor som långt innan jag var född har arbetat med fredsfrågor. Människor som har gett upp sina karriärer för att demonstrera utanför basen i Menwith Hill i Skottland. Människor från USA som sedan Vietnamkriget har jobbat för fred, människor från Indien, Australien, Ungern, Tyskland, Sydkorea, Norge och Sverige. Att få se att alla dessa människor från olika länder jobbar med samma frågor och har insett att det är med att samarbeta som man kommer framåt. Det är inte så att om man planerar en bas i Ungern så påverkar de bara befolkningen där, men så är det inte, det påverkar alla. Genom att planera en bas i Ungern påverkar man det politiska läget i hela världen.

Man blir helt enkelt väldigt inspirerad av att träffa dessa engagerade människor.

Man kan säga mycket om detta mötet det var mycket information, skratt och utbyte av visitkort. Det man ska tänka på när man åker på en konferens är att ha med visitkort, vilket jag inte visste. Jag lärde mig även att fredsaktivister är hejare på att dansa polka, vals och sjunga fredssånger.

Tack!

Nadia Widercrantz